Токарівська сільська рада 

Новоград-Волинського району Житомирської області.

 

РІШЕННЯ 

 

Тридцять  третя  сесія                                                                   VІІ   скликання

 

Від  26   червня     2020   року .

 

Про встановлення транспортного податку на 2021 рік.

 

        Відповідно до пункту 10.2 статті 10, пункту 12.4 статті 12, статті 267 Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Встановити на 2021 рік на території Токарівської сільської ради податок на майно (в частині транспортного податку) (далі – транспортний податок) у розмірі 25 000 гривень у рік за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

2.     Затвердити Положення про транспортний податок (додаток  1).

3.     Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

4.     Рішення Токарівської сільської  ради  від 26 червня  2019 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» вважати такими, що втратило чинність.

5.     Дане рішення набуває чинності  01.01.2021 року.

6.     Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати податків здійснюється Новоград-Волинською ОДПІ.

7.     Направити дане рішення до Новоград-Волинської ОДПІ.

8.     Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення не пізніш як у десятиденний строк після прийняття рішення в установленому порядку.

9.     Відповідальність за виконання даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради   Л.П.Онопрійчук в межах її повноважень.

10.             Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань планування бюджету  та фінансування.

 

Сільський  голова                ( підпис існує  )                                      Л.В.Бойко

                                                                                  


 

                                                                                Додаток  

                                                                           до  рішення   ради

                                                                                     від  26 червня  2020  року

                                                                        тридцять третя сесія VІІ  скликання

 

Положення про  транспортний  податок

( ст.. 267 ПКУ )

 

Розділ  І. Платники  податку.

1.1.         Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3 цього Положення є об'єктами оподаткування.

 

Розділ  ІІ. Об’єкти  оподаткування

2.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

Розділ ІІІ. База оподаткування.

3.1.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3 даного Положення.

 

Розділ ІV. Ставки  податку

4.1.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3 даного Положення.

 

Розділ V. Податковий  період.

5.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

Розділ VІ . Порядок та строки сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

    Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

  Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3.Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2019 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

   З 1 квітня 2019 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

  Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4.Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

  Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.5.У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

   Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6.За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7.Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

6.8.Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар ради                       ( підпис існує  )                           І.О.Сайчук

 


 

Токарівська сільська рада 

Новоград-Волинського району Житомирської області.

 

РІШЕННЯ 

 

Тридцять  третя  сесія                                                                    VІІ   скликання

 

Від  26   червня     2020   року .

 

Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території сільської ради на 2021 рік

 

     Відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.212, п.213.1.9 ст.213, п.215.3.10 ст.215 Податкового кодексу України, сільська  рада

 

    В И Р І Ш И Л А:

 

1.  Встановити ставку акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну) на території Токарівської  сільської  ради на 2021 рік у розмірі 5 відсотків від вартості підакцизних товарів (з податком на додану вартість).

2.  Затвердити Порядок справляння акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (додається).

3.  Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до місцевого бюджету податку з підакцизних товарів (продукції) здійснюється Новоград-Волинською   ОДПІ.

4.  Рішення Токарівської сільської  ради  від 26 червня  2019 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» вважати такими, що втратило чинність.

5.  Дане рішення набуває чинності  01.01.2021 року.

6.  Направити дане рішення до Новоград-Волинської ОДПІ.

7.  Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення не пізніш як у десятиденний строк після прийняття рішення у встановленому порядку.

8.  Відповідальність за виконання даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради   Л.П.Онопрійчук в межах її повноважень.

9.  Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань планування бюджету  та фінансування.

 

Сільський  голова                          ( підпис існує  )                             Л.В.Бойко


                                                                                   Додаток  

                                                                           до  рішення   ради

                                                                                     від  26 червня  2020  року

                                                                        тридцять третя сесія VІІ  скликання

Порядок

справляння акцизного  податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

1. Платники податку

Платниками акцизного  податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі - акцизний податок) є особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

 

2. Об’єкт та база оподаткування

1. Об’єктом оподаткування є реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

2. Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 1 пункту 2 цього Порядку.

 

3. Ставка податку та податковий період

1. Ставка податку встановлюються згідно норм Податкового кодексу України у розмірі 5 відсотків вартості (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 1 пункту 2 цього Порядку.

2. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

 

4. Порядок та строки сплати податку

1. Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючим органом за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

2. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар.

3. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

4. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

                                                           

5. Контроль

1. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати акцизного податку  здійснює контролюючий орган за місцезнаходженням пункту продажу товарів.

2. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового Кодексу.

 

 

Секретар ради                       ( підпис існує  )                           І.О.Сайчук

 

 


 

                                                      

Токарівська сільська рада 

Новоград-Волинського району Житомирської області.

 

РІШЕННЯ 

 

Тридцять  третя  сесія                                                                  VІІ   скликання

 

Від  26   червня     2020   року .

 

Про встановлення єдиного податку на 2021 рік

 

  Відповідно до статей 12, 293 Податкового кодексу України, керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.